Hướng dẫn tra cứu hóa đơn điện tử TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ THEO NHU CẦU XÃ HỘI

Bước 1:

-Trường hợp nhận mã xác nhận qua mail chọn "Tra cứu theo nội dung mail".

-Trường hợp nhận mã nhận hóa đơn qua hóa đơn nháp chọn "Tra cứu theo hóa đơn nháp".

-Trường hợp nhận biên lai thu tiền chọn "Tra cứu theo biên lai thu tiền".

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Chọn "Tìm kiếm".

Bước 4: Trong danh sách hóa đơn tìm được:

- Chọn "Xem" bên cột Hóa đơn PDF để xem, tải về dạng PDF hoặc in trực tiếp ra giấy.

Lưu ý: nếu không In ra giấy được, vui lòng tắt các ứng dụng hỗ trợ download trên máy (VD: Internet Download Manager, EegleGet, DownThemAll ... ).

- Chọn "Tải về" bên cột Hóa đơn XML để tải về hóa đơn dạng XML. Nếu khách hàng muốn đọc file XML, chọn vào "Chuyển đổi hóa đơn XML sang hóa đơn PDF".

Nếu không tìm thấy hóa đơn xin vui lòng liên hệ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ THEO NHU CẦU XÃ HỘI để được hỗ trợ!

Ký hiệu (*)

Số hóa đơn (*)

Mã xác nhận (*)