HOI NHAP SOFTWARE
Tiết kiệm chi phí mua hóa đơn, chi phí in ấn, lưu trữ và bảo quản.
Tiết kiệm thời gian, giảm thiểu các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian phân tích báo cáo.
Lưu trữ và truy xuất thông tin khách hàng, thông tin tài chính, số lượng tồn kho.
Chuẩn hóa hoạt động về nhân sự
Quản lý chất lượng dự án, phần mềm. Tăng tốc quá trình sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HỘI NHẬP

• CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HỘI NHẬP, một trong những công ty chuyên nghiệp, có uy tín trong lĩnh vực cung cấp giải pháp tổng thể về công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt là các phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu theo yêu cầu đặc thù của khách hàng.

• Cung cấp các công cụ quản lý hữu hiệu, đơn giản trong cách sử dụng, chính xác, nhanh chóng và đa dạng trong việc quản lý các thông tin liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị.

• Hậu mãi chu đáo giúp công cụ quản lý của doanh nghiệp vận hành đạt hiệu quả cao nhất góp phần tạo nên sự thành công và phát triển cho doanh nghiệp.

• Giải pháp vận hành trên các thiết bị di động

• Tích hợp giải pháp mã vạch, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, kiểm soát số liệu chính xác

Sản phẩm phần mềm chuyên sâu đặc thù - tùy chỉnh linh động

 • GEC.NET doanh nghiệp
 • GEC.NET hành chính sự nghiệp
 • ERP.NET
 • HAP.NET
 • SALE.NET
 • TORY.NET

-------------

 • KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - GEC.NET

  I. Đặc điểm chung

  • GEC.NET được mệnh danh là người trợ thủ đắc lực cho người làm công tác kế toán chi tiết và tổng hợp là công cụ hổ trợ nhanh chóng và hiệu quả cho người quản lý (Kế toán trưởng, điều hành, ...).

  • GEC.NET rất gần gũi và quen thuộc với những người làm công tác kế toán và thống kê.

  • Sử dụng cơ sở dữ liệu phổ biến và tiên tiến nhất hiện nay : Microsoft SQL Server.

  • Vận hành trên mạng LAN hoặc INTERNET.

  • Phù hợp chế độ kế toán Việt Nam và Quốc tế.

  • Hình thức ghi sổ : Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, nhật ký chứng từ.

  • Phương pháp tính giá xuất kho : Bình quân gia quyền cuối tháng, đích danh, Fifo, Lifo.

  • Giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, dễ sử dụng, ngôn ngữ tiếng việt, tiếng anh, việt anh.

  • Hệ thống mở có thể nâng cấp và giao tiếp với các ứng dụng khác (đặc biệt là HTKK 2.0 của tổng cục thế). Báo cáo thống kê đa dạng, phong phú

  • Báo cáo tài chính theo quyết định 19/2006 QĐ - BTC ban hành ngày 30/03/2006 của Bộ Tài Chính

  II. Các phân hệ

  1. Phân hệ quản trị hệ thống

  • Kiểm soát, quản lý, phân quyền truy cập ứng dụng

  • Thiết lập thông số ban đầu, cung cấp các công cụ bảo trì, kiểm tra số liệu

  • Thiết lập hệ thống danh mục (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, hàng tồn kho, …)

  • Cung cấp công cụ lưu trử và phục hồi số liệu

  2. Kế toán tổng hợp, lập báo cáo tài chính và sổ sách kế toán

  • Hạch toán các chứng từ nội bộ : Kết chuyển lương, trích khấu hao tài sản cố định - công cụ dụng cu, phân bổ chi phí

  • Tổng hợp số liệu chi tiết từ tất cả các phân hệ kế toán

  • Lập sổ sách và báo cáo kế toán, báo cáo tài chínhPhân tích doanh thu, chi phí tổng hợp và chi tiết

  • Phân bổ, kết chuyển, khóa sổ cuối tháng

  3. Kế toán thuế giá trị gia tăng

  • Tổng hợp số liệu chi tiết từ tất cả các chứng từ hạch toán có kê khai tài khoản thuế GTGT đầu vào (Tk 133) để lập bảng kê GTGT Mẫu 03, Mẫu 05.

  • Tổng hợp số liệu chi tiết từ tất cả các chứng từ hạch toán có kê khai tài khoản thuế GTGT đầu ra (Tk 3331) để lập bảng kê GTGT Mẫu 02.

  • Tổng hợp số liệu chi tiết từ tất cả các chứng từ mua hàng của nông dân để lên bảng kê “mua hàng nông lâm, thuỷ hải sản – Mẫu 04”

  • Lập tờ khai thuế GTGT Mẫu 01

  • Xuất số liệu từ chương trình vào phần mềm quản lý mã vạch hai chiều (HTKK1.3.0) của tổng cục thuế

  4. Kế toán vốn bằng tiền

  • Theo dõi thu, chi, thanh toán và số dư tức thời của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền vay của từng tài khoản ở từng ngân hàng.

  • Theo dõi thanh toán thu chi theo khách hàng, hợp đồng, L\C, hóa đơn mua bán và theo các khoản mục chi phí.

  • Hạch toán và theo dõi đa tiền tệ (VND, USD, …)

  5. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

  • Theo dõi mua hàng theo từng mặt hàng / nhóm hàng / khách hàng / đơn đặt hàng / kho nhập.

  • Hàng mua trả lại cho nhà cung cấp (kém phẩm chất, hư hỏng do vận chuyển,…)

  • Theo dõi chi phí mua hàng, vật tư (thuế, vận chuyển, bảo hiểm, …)

  • Theo dõi nghiệp vụ mua hàng trả chậm hay thanh toán ngay, …

  • Theo dõi hạn thanh toán của từng phiếu nhập mua

  • Tính thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào

  • Theo dõi công nợ phải trả cho từng nhà cung cấp theo từng hóa đơn

  • Hạch toán và theo dõi đa tiền tệ (VND, USD, …)

  6. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

  • Theo dõi doanh thu bán hàng theo bộ phận kinh doanh / theo nhân viên bán hàng / theo vùng / theo mặt hàng / nhóm hàng / hợp đồng / theo đơn đặt hàng.

  • Quản lý chính sách giá theo từng đại lý nhiều cấp, theo từng khách hàng,…

  • Theo dõi hàng bán bị trả lại, hàng gửi bán (tại các đại lý, cửa hàng, …)- Theo dõi nghiệp vụ bán hàng theo hình thức trả chậm, thu tiền ngay, …

  • Theo dõi dịch vụ kèm theo: vận chuyển, bốc xếp… hạn thanh toán của từng hóa đơn

  • Theo dõi công nợ khách hàng theo từng hoá đơn / thời gian thanh toán / nợ quá hạn/ tính lãi do chậm thanh toán. Đánh giá khả năng thanh toán khách hàng (phân tích thời gian công nợ)- Tính thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra

  • Hạch toán và theo dõi đa tiền tệ (VND, USD, …)

  7. Kế toán hàng tồn kho

  • Quản lý quá trình xuất nhập tồn vật tư hàng hóa, quá trình luân chuyển nội bộ.

  • Theo dõi hạn mức tồn kho tối thiểu và tối đa

  • Theo dõi và đánh giá tình hình hàng tồn kho: hàng nhanh hoặc chậm luân chuyển, theo từng kho, từng mặt hàng, từng nhóm hàng.

  • Theo dõi và đánh giá chất lượng sản phẩm của từng nhà sản xuất.

  • Quản lý hàng hư hỏng, thiếu hụt trong quá trình sản xuất, hàng bán bị trả lại.

  • Phương thức tính giá hàng xuất: đích danh, bình quân gia quyền, FIFO, LIFO,…

  • Hạch toán và theo dõi đa tiền tệ (VND, USD, …)

  8. Kế toán tài sản cố định – công cụ dụng cụ

  • Xác định nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn, thời gian khấu hao, giá trị khấu hao, bộ phận sử dụng và mục đích sử dụng của từng loại TSCĐ

  • Tình hình tăng giảm và lý do tăng giảm TSCĐ: biên bản tăng giảm TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ.

  • Theo dõi TSCĐ vô hình : nhãn hiệu hàng hóa, chuyển giao công nghệ.

  • Tính và phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ vào các đối tượng sử dụng TSCĐ.

  • Phương pháp khấu hao: khấu hao tuyến tính, khấu hao nhanh, hay thực tế, …

  • Chuyển giao số liệu cho việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

  • Hạch toán và theo dõi đa tiền tệ (VND, USD, …)

• CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM

Bắt đầu sử dụng từ năm 1999, hiện đang sử dụng online tại văn phòng công ty và các chi nhánh : Tân Bình, Bình Dương, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội Các phần mềm sử dụng : Phần mềm Kế toán, Phần mềm Quàn lý Bán hàng và phân tích công nợ, phần mềm Quản lý Hợp đồng Kinh tế

• CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25

Bắt đầu sử dụng từ năm 2009, hiện đang sử dụng online tại văn phòng công ty và chi nhánh Hà Nội Các phần mềm sử dụng : Phần mềm Kế toán, Phần mềm Nhân sự - Tiền lương, Phần mềm Quản lý Sản xuất, phần mềm Quản lý Cổ đông

• CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN SÀI GÒN (SEE)

Bắt đầu sử dụng từ năm 2005, hiện đang sử dụng online tại văn phòng công ty và chi nhánh Hưng Long – Bình Chánh, chi nhánh Tân Kim – Long An Các phần mềm sử dụng : Phần mềm Kế toán, Phần mềm Nhân sự - Tiền lương, Phần mềm Quản lý Công việc

• TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH

Bắt đầu sử dụng từ năm 2008, hiện đang sử dụng tại phòng kế toán và chi nhánhTrung tâm Đào tạo theo nhu cầu Xã hội Các phần mềm sử dụng : Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp

• VIỆN Y TẾ CÔNG CỘNG TP HỒ CHÍ MINH

Bắt đầu sử dụng từ năm 2004, hiện đang sử dụng tại phòng kế toán và ban quản lý Ký Túc Xá Các phần mềm sử dụng : Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp, phần mềm Quản lý Ký Túc Xá

• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Bắt đầu sử dụng từ năm 2003, hiện đang sử dụng online tại văn phòng công ty và các chi nhánh : Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng Các phần mềm sử dụng : Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp

• CÔNG TY TNHH THỦY SẢN BIỂN ĐÔNG

Bắt đầu sử dụng từ năm 2009, hiện đang sử dụng tại văn phòng công ty và nhà máy chế biến thức ăn, nuôi trồng, giống Các phần mềm sử dụng : Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp, Phần mềm Nhân sự Tiền Lương

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HỘI NHẬP

Tên công ty:

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HỘI NHẬP

Tên tiếng Anh:

INTERGRATION SOFTWARE COMPANY LIMITED

Tên giao dịch:

Hoi Nhap Software

Mã số thuế:

0305044315

Tài khoản ngân hàng:

140 2515 4750 016 Ngân Hàng TECHCOMBANK Lãnh Binh Thăng

Trụ sở công ty:

489/7/4D Mã Lò, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, TP.HCM

Điện thoại:

028.37673822 - 0903803669 - 0903803069

Fax :

028.37673823